شنبه ۲۴ ارد ۱۴۰۱

فال روزانه اسد: مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

اگرچه همین دیروز نسبت به مسیری که در آن گام گذاشته اید مطمئن بودید، اما احتمالا امروز به منطق خود مظنون می شوید. هر چند بار هم که همه چیز را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهید، باز هم نتیجه گیری های تان واضح نیست. با این وجود، شما به اندازه کافی صاحب عقلانیت هستید که روند معمول خود را دنبال کنید. هنگامی که با تردید روبرو می شوید، داشتن الگوهای منسجم به شما کمک خواهد کرد. ارتباط با دنیای واقعیات ذهن شما را آرام می کند. اپرا وینفری می گوید: "آنقدر کاری که باید انجام دهید را انجام بدهید تا بتوانید کاری که می خواهید را انجام دهید."

ستارگان متولد شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

فال روزانه