دوشنبه ۲۶ ارد ۱۴۰۱

فال روزانه اسد: مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

برای شما به عنوان اسدی که دوست دارد در کانون توجه قرار بگیرد، توجه دیگران به دیدگاه هایتان جذاب است. اگرچه اکنون که عطارد پیام رسان با قدرت در دهمین منزل حرفه شما مشغول است، کلام تان می تواند به گوش اشخاص مهمی برسد، اما شاید دیگران با موضع شما درباره موضوعات مختلف موافق نباشند. اگر بدانید که چه وقت باید عقب نشینی کنید، پایداری و سماجت شما می تواند ابزار خارق العاده ای به حساب بیاید. سخنران آزاد، آلیشا هریس می گوید: "لحظه ای که احساس می کنید که باید ارزش خود را نشان بدهید دقیقا همان لحظه ای است که قطعا و علنا باید موقعیتی که در آن قرار گرفته اید را ترک کنید."

ستارگان متولد دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

فال روزانه