پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه اسد: مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

شما تمایلات تندی دارید که در زیر پوست تان غَلَیان کرده اند. شما متولدین اسد غالبا رُک و روراست هستید، اما در شرایطی که ماه نوی سرطان محجوب در دوازدهمین منزل اسرار معنوی شما مستقر شده، حال و هوای مرموز شما رخ می نماید. لزومی ندارد که بر اساس هر احساسی دست به کار شوید، اما حتی اگر احساسات تان زندگی شما را پیچیده تر می کنند، لزومی به انکار آنها هم نیست. جلوگیری از بروز مسائل دردسرآفرین هوشمندانه تر از ساکت ماندن است. جَک وِلش می گوید: "کنترل سرنوشت خود را در دست بگیرید، در غیر اینصورت فرد دیگری آن را کنترل خواهد کرد."

ستارگان متولد پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه