شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه اسد: مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

امروز افکار با سرعت برق و باد به ذهن شما می آیند و هر ایده تازه، از قبلی بهتر به نظر می رسد. در شرایطی که مریخ پرانرژی در سومین منزل تفریحات شما با مشتری فرصت طلب یک زاویه خوش یمن تشکیل داده، ذهن شما برنامه ها و ایده های خارق العاده ای را تولید می کند. اگرچه می خواهید همه ایده ها را امتحان کنید، اما قوه تعقل و قضاوت شما آنقدر که تصور می کنید دقیق نیست. همه نشانه ها حاکی از این است که پاسخ شما باید بله باشد، اما گفتنِ نه، سریع ترین روش برای قطع کردن زنجیره زیاده روی و افراط است. سِنِکا، فیلسوف رومی می گوید: "چیزی که اهمیت دارد کیفیت است، نه کمّیَت."

ستارگان متولد شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه