یکشنبه ۱۶ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه اسد: مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

امروز احساس می کنید که باید به کمک فردی بشتابید که می تواند از راهنمایی های یک دوست که از پیش داوری مُبرّا است استفاده کند، مخصوصاً اگر به نظر می رسد که آن شخص احساسات خود را با لبخندها یا قهقهه های مصنوعی پنهان می کند. خسوف ماه کامل دلو، هفتمین منزل رابطه های شما را به تکاپو وا می دارد و افکارتان را از احساسات جدا می کند. شما در حال حاضر پیام های متناقضی را دریافت می کنید و باید این تناقض را حل کنید. اگرچه احتمالاً رویارویی مستقیم به نظرتان منطقی می رسد، اما دیگران تصور می کنند که روش برخورد شما بیش از حد تند است. بیو تاپلین نویسنده می گوید: "ذهن خود را تند و تیز و قلب تان را تلطیف کنید."

ستارگان متولد یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه