یکشنبه ۲۳ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه اسد: مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه – ۲۲ اوت

به خاطر داشته باشید که برای مهار و کنترل کردن احساسات خود باید تلاش کنید. بدون درک این موضوع، ممکن است انبوهی از احساسات روی هم انباشته شوند، در حالیکه فقط سعی می کنید که همه آنها را نادیده بگیرید. حقیقت این است که ابراز این احساسات (خشم، شادمانی، ترس، تردید) به شما انرژی می دهد و آزادی بخش است. فضای اطراف شما سبک تر خواهد شد و راحت تر می توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید.

ستارگان متولد یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه