جمعه ۹ اسف ۱۳۹۸

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

ممکن است امروز برای تجدید قوا به کمی زمان نیاز داشته باشید، مخصوصا اگر برنامه های پرتکاپویتان انرژی شما را تخلیه کرده باشد. هنگامی که آرامشی که ایجاد شده را می بینید خیالتان راحت می شود و امیدوارید که بتوانید کمبود خواب خود را جبران کنید. با این وجود، ممکن است شرایط موجود شما را در مرکز توجه قرار دهند و باعث شوند که از تمایلات خود عقب نشینی کنید. در حال حاضر دلیلی برای تلاش در جهت از بین بردن تنش بین فاصله گرفتن از کار و مشغولیت به کار وجود ندارد. به دقت به شرایط در حال تغییر توجه داشته باشید و مسیری را انتخاب کنید که کمترین اصطکاک را به وجود می آورد. موجی در آموزه های خود می گوید: "احساسات فقط مهمان شما هستند؛ بگذارید بیایند و بروند."

ستارگان متولد جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸

Brandon Beemer

نام کامل : براندون...

فال روزانه