یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

امروز شاید یکی از دوستان نزدیک یا اطرافیان تان از کوره در برود و شما را غافلگیر کند. ناراحتی فرد مورد نظر لزوماً بر سر شما خالی نمی شود، اما در هر صورت نمی توانید که این را به خودتان نگیرید. اگرچه که احساسات تان به هم ریخته، اما احتمالاً حداقل هنگامی که ماه به میزان صلح جو و ششمین منزل استخدام تان وارد می شود ابرها محو می شوند و همین شما را قادر می سازد که به سر کار خود برگردید. سوزان ویگز رمان نویس می گوید: "تغییر غیر منتظره همانند نسیمی از هوای تازه است؛ شاید در ابتدا کمی خنک به نظر برسد، اما در روح و جسم تان جادو می کند."

ستارگان متولد یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

فلیسیتی جونز

نام کامل : تاریخ...

اندی ویتفیلد

نام کامل : اندی...

امینم

نام کامل : مارشال...

فال روزانه