شنبه ۲۴ ارد ۱۴۰۱

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

افکاری در ذهن شما به این طرف و آن طرف می روند که باید به زبان آورده شوند، اما امروز به نظر می رسد که صدای خود را گم کرده اید. اجازه ندهید که فقط به این خاطر که اکنون بهترین زمان ممکن برای ابراز نظر نیست، روحیه انتقادی شما نیت هایتان را نقش برآب کند. بجای به تعویق انداختن آنچه که غیرقابل اجتناب است، به شعور حس درونی خود احترام بگذارید. هیچ دلیلی برای ترس وجود ندارد؛ شما بیش از آنکه فکر می کنید قدرت دارید. در واقع، مریخ پیام رسان در چند روز آینده به شما چراغ سبز نشان خواهد داد. هنگامی که وقتش برسد، کلمات بر زبان شما جاری خواهند شد.

ستارگان متولد شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

فال روزانه