دوشنبه ۲۶ ارد ۱۴۰۱

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

توجه به همه گزینه های موجود کار درست و مناسبی به شمار می رود، اما اکنون زمان توقف تحلیل و بررسی های ذهنی، و انتخاب یک گزینه برای شروع کار فرا رسیده است. جالب اینجاست که امروز انتخاب یک هدف محدودکننده به نظر نمی رسد و در واقع، آرامش بخش است. به محض اینکه به جای نگرانی برای اینکه چه کاری باید انجام بدهید روی یک برنامه تمرکز می کنید، احساس آزادی بیشتری می کنید. به جای آنکه قوه تخیل خود را تعطیل کنید، از آن در راستای تحقق هدف تان بهره بگیرید. باربارا شِر که خود یک نویسنده است می گوید: "به محض اینکه دنبال کردن یک رویا را آغاز می کنید، زندگی بیدار می شود و همه چیز معنی پیدا می کند."

ستارگان متولد دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

فال روزانه