پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

امروز خیلی تمایل ندارید که بیش از حد لازم کاری انجام بدهید، بنابراین ممکن است که بیشتر وقت خود را برای انجام امور آشنای روزمره خود صرف کنید. شما می توانید یک برنامه شلوغ را به یک روز آرام تبدیل کنید، اما در شرایطی که ماه نوی سرطان اندیشمند، سومین منزل ارتباطات شما را اشغال کرده است هنوز حرف هایی برای گفتن دارید. بیان کردن آنچه که در ذهن دارید قطعا مجاز است، اما شنیدن بازخوردهای دیگران می تواند به بهبود ایده های شما کمک کند. هنگامی که در بده و بستان تعاملات، تعادل وجود دارد، به نیازهای همه توجه می شود. موفق ترین گفتگو، گفتگویی است که دو طرفه باشد.

ستارگان متولد پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه