شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

احتمالا امروز آرزو می کنید که ای کاش می توانستید شنل نامرئی کننده هری پاتر را بپوشید، چرا که نمی خواهید برای توضیح تصمیمات خود این همه انرژی مصرف کنید. مخصوصا هنگامی که مردم شما را ترغیب می کنند تا از روش فعلی خود دست بردارید، شرایط بیشتر آزاردهنده می شود. یک ناسازگاری گیج کننده بین دنیای درون و بیرون شما می تواند باعث شود که علیرغم اینکه در خفا کار خودتان را انجام می دهید، در ظاهر به پیشنهادات دیگران تن بدهید. عقب نشینی شما فقط یک تاکتیک موقتی است تا بتوانید در مسیری که می خواهید جلو بیفتید. عنان کار را در دست بگیرید و به موفقیت فکر کنید.

ستارگان متولد شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه