جمعه ۱۴ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

شما به توانایی خود برای درک موقعیت تان در میان هیاهوی زندگی افتخار می کنید و به کمک همین توانمندی می توانید کارهایی که در ادامه باید انجام بدهید را مشخص کنید. متاسفانه در شرایطی که نپتون وهم آلود به مشتبه کردن واقعیت مشغول است، موقعیت شما آنقدر که می خواهید باثبات و مطمئن نیست. امروز به جای آنکه به دنبال کارهای روزمره یا تهیه برنامه های ملموس باشید، موهبت رویا را به خود ارزانی کنید. اگرچه منطقی هستید، اما برای اینکه ذهن خود را آزاد کنید به وقت بیشتری احتیاج دارید. جو مِنوی رمان نویس می گوید: "تخیل، زیستگاه همه پاسخ های مهم است."

ستارگان متولد جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه