یکشنبه ۱۶ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

روش مدیریت یک مشاجره خانوادگی مسبب برخی تاثیرات غیرقابل پیش بینی روی عملکرد و کار شما خواهد شد. خسوف ماه کامل دلو در دهمین منزل کار و حرفه شما آشوب به پا می کند و در عین حال در مقابل مریخ سلحشور در چهارمین منزل خانواده شما قرار می گیرد و اعصاب شما را حساس تر می کند. از یک طرف، این امکان وجود دارد که بدون توجه به منبع ناراحتی تان اجازه بدهید تا خشم فروخورده شما به محیط کار تسرّی پیدا کند. از طرف دیگر، پیدا کردن یک راهکار قابل قبول در خانه، ذهن شما را آزاد می کند تا توجه تان را کاملاً به مسائل کاری معطوف کنید. یک ضرب المثل انگلیسی می گوید: "اعتماد به نفس به این معنی نیست که همیشه باید بر حق باشید؛ بلکه به معنی این است که از اشتباه کردن واهمه ای نداشته باشید."

ستارگان متولد یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه