جمعه ۲۱ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

در حال حاضر، نیروی محرکه زندگی عاشقانه شما تخیلات و رویاها هستند، اما احتمالاً واقعیت شرایط را به گونه دیگری رقم می زند. در واقع، شاید احساس کنید که گیر افتاده اید؛ هیچ پیشرفتی نمی کنید، اما آنقدر ناراحت نیستید که برای فرار تلاش کنید. شما یک برنامه مملو از تفریحات برای خود ردیف کرده اید، اما احتمالاً دیگران در آخرین لحظه شما را قال می گذارند و به حال خود رهایتان می کنند. اگرچه شما کاملاً این توانایی را دارید که به تنهایی به پیش بروید، اما به انزوا عادت نکنید. بیرون آمدن از پیله تنهایی و تبدیل شدن به عضوی از جامعه به شما اجازه می دهد تا عشقی که به دنبال آن هستید را پیدا کنید.

ستارگان متولد جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه