یکشنبه ۲۳ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

شاید آن چیزی که بیش از هر چیزی از آن می ترسید همان چیزی باشد که بیش از همه در زندگی خود به آن احتیاج دارید. شما در موقعیتی قرار دارید که هضم درسهایی که باید یاد بگیرید دشوار است، اما رسیدن به این درک ضروری است. در برابر چیزی که می دانید که باید بالاخره با آن روبرو شوید مقاومت نکنید. به جای ترس با شجاعت با همه چیز روبرو شوید تا بتوانید به موفقیت دست پیدا کنید. به محض اینکه به قله برسید، چیزی جز سرازیری در برابر شما باقی نمی ماند.

ستارگان متولد یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه