جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

فال روزانه ثور: اردیبهشت

۱اردیبهشت-۳۱اردیبهشت

۲۱ آوریل – ۲۱ مه

اگرچه امروز می خواهید مستقل باشید، اما نمی خواهید که برای دستیابی به آن استقلال زیاد تلاش کنید. در واقع، در حال حاضر انگیزه دادن به خودتان برای شما یک چالش بزرگ به حساب می آید و بیشتر ترجیح می دهید که راه های آسانتری را انتخاب کنید. خوشبختانه یک هم راستایی لذت جو بین ناهید و مشتری، پنجمین منزل بازی ها و سرگرمی های تان را به تکاپو وا می دارد و به شما این اجازه را می دهد که کمتر کار و بیشتر تفریح کنید. اگر به احساس خود اهمیت بدهید، همه چیز جفت و جور خواهد شد.

ستارگان متولد جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

لوی میلر

نام کامل : لوی...

مونیکا بلوچی

نام کامل : مونیکا...

فال روزانه