شنبه ۲۴ ارد ۱۴۰۱

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

امروز هیچ ترسی از این ندارید که دیگران از احساسات درونی شما آگاهی پیدا کنند. با این وجود، شکاف عجیبی بین ذهن و دهان شما وجود دارد؛ کلمات به همان نحوی که آنها را در مغز خود می شنوید از دهانتان بیرون نمی آیند. شاید فعلا بهتر باشد که به جای تلاش در جهت دقیق بودن انتقال پیام تان، به شعر یا خواندن ترانه متوسل شوید. به خودتان فشار نیاورید، این انفصال زیاد طول نخواهد کشید، زیرا همان مفاهیمی که توضیح آنها دشوار به نظر می رسد، چند روز دیگر کاملا منطقی به نظر خواهند رسید. جویس مِیر می گوید: "زمان بندی درست همیشه زمان بندی ما نیست."

ستارگان متولد شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

فال روزانه