یکشنبه ۱۶ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

تحلیل مستمر عملکرد خودتان تا زمانی بسیار سودمند است که پیشرفت شما را به تاخیر نیندازد. متاسفانه خسوف دلو در دومین منزل ارزش وجودی شما آشوب به پا می کند و مسبب ایجاد بحران در اعتماد به نفس شما می شود. شما نمی توانید برای دریافت کمک بخاطر این مشکل روی دیگران حساب کنید؛ آنها فقط وجود این مساله را تایید می کنند و باعث می شوند که اعتقاد راسخ پیدا کنید که در یک بن بست عاطفی گیر افتاده اید. خوشبختانه جاده ای که شما را وارد این مخمصه کرده، یک طرفه نیست. راه حل به طرز عذاب آوری ساده است؛ فقط باید 180 درجه بچرخید و برگردید. همانطور که هِنری فورد می گوید: "اگر فکر می کنید که می توانید، یا فکر می کنید که نمی توانید، در هر صورت حق با شما است."

ستارگان متولد یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه