جمعه ۲۱ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

شما اخیراً با شهامت هرچه تمام تر پای خود را از گلیم تان فراتر گذاشته اید. در عین حال، نمی خواهید که وقت بگذارید و از دیگران هم برای همفکری کمک بگیرید. در واقع، از آنجایی که امروز از همه جزئیات مراحل مختلف درک کاملی ندارید، احتمالاً نسبت به بخش زیادی از ماجرا غفلت می کنید. در عین حال، به خاطر برخی مشکلات جزئی که پیش می آیند تمرکز خود را از دست ندهید؛ برای تکمیل نقشه خود در حین پیشروی برنامه ریزی کنید. ماری اُلیوِر شاعر می گوید: "فضایی را در قلب خود برای آنچه که غیرقابل تصور است کنار بگذارید."

ستارگان متولد جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه