جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

فال روزانه جدی: دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر – ۲۰ ژانویه

شما مایلید که توسط اطرافیان خود به عنوان یک عضو جدایی ناپذیر از جامعه یا گروه شناخته شوید. در واقع، حتی احتمالاً این آرزو را در سر می پرورانید که به خاطر بخشندگی و مهارتهای مدیریتی تان مورد تحسین قرار بگیرید. خبر خوب این است که برای به دست آوردن این تحسین حاضرید که تلاش کنید. اما خبر بد این است که شاید بیش از حد تلاش کنید. به جای آنکه به خودتان فشار بیاورید تا دیگران را تحت تاثیر قرار بدهید، فقط خودتان باشید. حفظ اصالت تان در بلندمدت بیش از هر کار دیگری برای شما ارزش و احترام به ارمغان خواهد آورد.

ستارگان متولد جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

لوی میلر

نام کامل : لوی...

مونیکا بلوچی

نام کامل : مونیکا...

فال روزانه