جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

شما انسانی نیستید که بتواند کارهای کسالت بار را تحمل کند و در حال حاضر به دنبال تقویت خلاقیت خود هستید. مخصوصاً در شرایطی که می دانید سوار شدن بر امواج تند رودهای زیبا چه حس و حالی دارد، رکود در پشت یک سد می تواند گرمای وجودتان را از میان ببرد. خوشبختانه امروز ناگهان موانع فرو می ریزند و همین باعث می شود که نبوغ شما بیدار شود و برای فعالیت قوه جادویی تخیل تان راه وسیعی باز شود. آلبرت انیشتین می گوید: "نوآوری محصول تفکر منطقی نیست، هرچند که محصول نهایی به یک ساختار منطقی وابسته است."

ستارگان متولد جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه