یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

زیاده روی در پر کردن فهرست فعالیت های روزانه یکی از مشکلات آشنای شما جوزاییان بیش فعال است. با این حال، احتمالاً امروز بیش از حد افراط می کنید. شاید تلاش کنید که ایراد موجود در برنامه ریزی خود را با عجله و شتاب بیشتر جبران کنید و چه بسا تصور می کنید که هنوز هم می توانید به موقع همه کارها را به اتمام برسانید. متاسفانه بعید است که این رویای بلندپروازانه بتواند شما را نجات بدهد. در نهایت، تمرکز روی یک کار از پراکندن توجه روی انبوهی از کارهای مختلف کارآمدتر است. با پذیرش این نکته که در یک آن نمی توانید در دو جا حاضر باشید دوباره تعادل را به زندگی خود بازگردانید.

ستارگان متولد یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

فلیسیتی جونز

نام کامل : تاریخ...

اندی ویتفیلد

نام کامل : اندی...

امینم

نام کامل : مارشال...

فال روزانه