پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

امروز می خواهید که کمی آرامش داشته باشید و در سکوت به سر ببرید. اگرچه احتمالا برای برخی فعالیت های اجتماعی برنامه ریزی کرده اید، اما بد نیست که کمی از وقت خود را در تنهایی بگذرانید. البته، نمی خواهید منزوی یا گوشه نشین باشید؛ بلکه مساله این است که باید به ندای درون خود گوش فرا دهید و این نجوا غالباً در میان سر و صدای زندگی روزمره به گوش نمی رسد. خوشبختانه، ماه نوی سرطان متفکر وارد دومین منزل ارزشهای وجودی شما می شود و به تلاش های شما در راستای ایجاد عزت نفس سر و سامان می دهد. سپری کردن وقت امروز در تعمق و اندیشه ، باعث می شود که نیروی خود را بازیابید و دوباره برای درآمیختن با دیگران آمادگی پیدا کنید.

ستارگان متولد پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه