شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

خودتان هم مثل بقیه به خاطر خوش بینی فعلی تان متحیر مانده اید. حتی شاید تصور کنید که داستان ها و مشکلات عاطفی اخیر به پایان رسیده اند. اما به جای آنکه مشکلات حل نشده را نادیده بگیرید، از اعتماد به نفس نوظهور فعلی خود استفاده کنید و مستقیما به سراغ مشکلاتی که در رابطه خود داشته اید بروید. اگرچه معمولا تلاش می کنید تا از اسرار پیچیده احساسات بگریزید، اما امروز اشتیاق و حرارت تان به شما این قدرت را می دهد تا به کنکاش در سرزمین های ناشناخته بپردازید. مولانا می گوید: " در دل کان نقد زری غایبی از دیدن خود رقص کنان شعله زنان برجه از این کار و مترس دل ز تو برهان طلبد سایه برهان نه تویی بر مثل سایه برو باز به برهان و مترس."

ستارگان متولد شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه