جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

فال روزانه جوزا: خرداد

۱ خرداد - ۳۱ خرداد

۲۲ مه – ۲۱ ژوئن

امروز اصولی که دیگران را تحت تاثیر قرار می دهند برای شما محدودیتی ایجاد نخواهند کرد. چنان وضعیتی است که انگار به شما این مجوز داده شده که قوانین خودتان را تعریف کنید و از همانها پیروی کنید. با این وجود، اگر زیاده روی کنید باید هزینه رفتار خود را بپردازید. رعایت احتیاط منطقی معقولانه است؛ هیچ دلیلی ندارد که سرنوشت را به بازی بگیرید. فیلیس مَک گینلی شاعر می گوید: "سازش اگر چاشنی زندگی نباشد به آن استحکام می بخشد. این چیزی است که ملت ها را بزرگ و پیوندها را مبارک می کند."

ستارگان متولد جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

لوی میلر

نام کامل : لوی...

مونیکا بلوچی

نام کامل : مونیکا...

فال روزانه