جمعه ۱۴ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه حمل: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

امروز ترکیب پیچیده ای از نیروهای قدرتمند و لطیف کیهانی در فضا جاری است. در چنین شرایطی هرچقدر هم که اهداف مشخصی داشته باشید، هیچ بعید نیست که در تشخیص نشانه ها دچار اشتباه شوید و به مسیر نادرستی قدم بگذارید. اما اگر به خاطر داشته باشید که امروز قوه درک تان قابل اعتماد نیست، اشتباه کردن غیرقابل اجتناب نخواهد بود. در عین حال، پشتکار و تلاش برای گره گشایی از ابهام موجود می تواند به شما کمک کند تا از این آبهای متلاطم به سلامت عبور کنید. حتی اگر همه چیز واضح به نظر می رسد، از نتیجه گیری های سریع خودداری کنید. تعمق و اندیشیدن بیشتر برای تصمیمات بزرگ پیش از آنکه دست به کار شوید بهترین راه جلوگیری از بروز مشکلات است.

ستارگان متولد جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه