یکشنبه ۱۶ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه حمل: فروردین

۱ فروردین - ۳۱ فروردین

۲۱ مارس – ۲۰ آوریل

شما از حماقت های مردم خسته شده اید و بعید نیست که نسبت به یکی از دوستان از همه جا بی خبرتان رفتار افراط گرایانه ای را از خود نشان بدهید. متاسفانه احتمالاً واکنش شما کاملاً نامناسب و غیرقابل قبول است و نشان می دهد که خودتان بیش از بقیه محتاج آگاهی بیشتر هستید. خسوف ماه کامل دلو، ثبات یازدهمین منزل دوستان شما را از بین می برد و شرایط را برای برخورد صاعقه بیجای خشم شما به آنها فراهم می کند. خوشبختانه، با خودداری از تمرکز روی مسائل منفی و و توجه به ابراز وجود از طریق خلاقیت و نوآوری می توانید فضا را عوض کنید. پاوِل کلِیتون سیاستمدار می گوید: "آزادی بیش از آنکه یک دستاورد بیرونی باشد، یک دستاورد درونی است."

ستارگان متولد یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه