پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

امروز ارتباطات خود را به هیچ وجه سرسری نمی گیرید. نیت شما واضح و کلام تان صریح است. با این حال، احتمالا اعمال تان آنقدرها که تصور می کنید شفافیت ندارند. شاید شاهد بروز اختلاف قریب الوقوعی باشید و تصور کنید که عقب نشینیِ سریع یکی از گزینه های ممکن برای گریز از طوفان پیش رو است. متاسفانه نقشه ای که بر مبنای فرار باشد در بلندمدت ره به جایی نخواهد برد. هرچه زودتر با اختلافات روبرو شوید، جایگاه مستحکم تری برای خود دست و پا خواهید کرد. هیچگاه به ترس اجازه ندهید که سرنوشت شما را تعیین کند.

ستارگان متولد پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه