جمعه ۱۴ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

شما به خاطر اینکه فرصتی پیدا کرده اید تا با بستن چشم ها و رویاپردازی از زندگی لذت ببرید خوشحال و خرسند هستید. البته می توانید از طریق غرق شدن در دنیای فیلم ها یا دراز کشیدن در کنار ساحل هم به خیالبافی بپردازید. با این حال، امروز ترجیح می دهید که از دنیای ملالت بار بگریزید و احساس گناه را هم کنار بگذارید. در واقع، از زیر بار مسئولیت های خود شانه خالی نمی کنید، بلکه فقط آن ها را به تعویق می اندازید. راجر وان اُئِک اسباب بازی ساز می گوید: "شاید ضرورت، مادر اختراع باشد، اما بدون شک پدرش بازی است."

ستارگان متولد جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه