یکشنبه ۱۶ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه حوت: اسفند

۱ اسفند - ۲۹ اسفند

۲۰ فوریه – ۲۰ مارس

اگرچه دیگران شما را بخاطر زحمات تان تحسین می کنند، اما احتمالاً تعجب می کنید، زیرا باور دارید که همیشه در حال رویاپردازی هستید. خسوف دلو، دوازدهمین منزل ناپیدایی شما را منوّر می کند و شما را قادر می سازد تا ببینید که چطور برای گریختن از زیر بار فشار زندگی به رویاهای خود پناه می برید. شما احساس می کنید که بر هوشیاری و خیالبافی های خود تسلط دارید و برایتان شگفت انگیز است که چطور هیچ کس از این راز کوچک شما خبر ندارد. احساس گناه تان می تواند یک شکاف تخیلی بین شما و دیگران پدید بیاورد که فقط خودتان آن را مشاهده می کنید. ناتانیِل هاتورن می گوید: "یک رویا از هزاران واقعیت قدرتمندتر است."

ستارگان متولد یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه