پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه دلو: بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

شما می توانید یک تغییر در فضای جهان را احساس کنید که شما را به سوی والاترین افکار در عمیق ترین دریای احساسات می برد. در شرایطی که ماه نوی سرطان در ششمین منزل جزئیات شما آرام گرفته، به نظر می رسد که احساسات مختلف همگی در هم آمیخته اند و برای جدا کردن رشته های ظریف عواطف از یکدیگر، باید تا می توانید تلاش کنید. ممکن است احساس کنید که این پارچه که تار و پود آن از عواطف تشکیل شده، آنقدر سنگین است که بار ناعادلانه ای بر دوش شما به حساب می آید. با این وجود، بهتر است چنان آن را بر تن کنید که انگار به خودتان تعلق دارد. جالب اینجاست که هنگامی که با کمال متانت، وظایف خود را می پذیرید، بارتان به شکل اسرارآمیزی سبک تر می شود.

ستارگان متولد پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه