شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه دلو: بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

امروز بالاخره پشتکار شما مورد تحسین قرار می گیرد و آن قدردانی که شایستگی اش را دارید دریافت می کنید. با این حال، حتی اگر بخاطر کمک خود به یک آرمان شخصی، اجتماعی یا سیاسی بزرگتر مورد تشویق دیگران قرار گرفتید، به خاطر شهرت نوظهورتان مغرور نشوید. تمرکز روی دستاوردهای گذشته برای مدت زمان زیاد کار درستی نیست. فعالیت تازه ای را آغاز کنید که انرژی شما را پراکنده نمی کند، اما مطابق با اهداف شما است. همیشه برای کارهایی که باعث می شوند که از اینکه زنده هستید خوشحال باشید وقت بگذارید.

ستارگان متولد شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه