جمعه ۱۴ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه دلو: بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

در حال حاضر تلاش می کنید تا صریح تر و واضح تر صحبت کنید، زیرا می خواهید که همه درک کنند که چه چیزهایی برای شما مهم تر هستند. در عین حال، این امکان وجود دارد که دیگران از تغییر و تحول حال و هوای شما حیرت کنند؛ امروز اسراری را بر ملا می کنید که دیروز پنهان می کردید. با این وجود، زمان به نفع شما سپری می شود. بیشتر مردم به هنگامی که از نیت خوب تان آگاهی پیدا می کنند به شما جذب می شوند. در عین حال، با تلاش برای تغییر فضا به نفع شخص خودتان از شرایط فعلی سوء استفاده نکنید. دالایی لاما می گوید: "اگر می خواهید که دیگران شاد باشند، مهر بورزید. اگر می خواهید که خودتان شاد باشید، مهر بورزید."

ستارگان متولد جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه