یکشنبه ۱۶ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه دلو: بهمن

۱ بهمن - ۳۰ بهمن

۲۱ ژانویه – ۱۹ فوریه

احتمالاً دیگران بر این باور هستند که رفتار شما عجیب و غریب است، اما رفتارهای نامتعارفی که از خود نشان می دهید برای خودتان منطقی است. از آنجایی که خسوف کامل دلو در اولین منزل نفس تان غوغا به پا کرده، انگیزه دارید تا در مسیر زندگی خود تجدیدنظر کنید. اگرچه رفتار امروز شما از دید دیگران بدون برنامه و شاید حتی نسنجیده به نظر برسد، اما خودتان می دانید که چقدر با جدیت هر چه تمام تر روی تصمیمات تان فکر کرده اید. شما فرصتی پیدا کرده اید تا خود را با اعتبار و قدرتی ابراز کنید که از قلب تان نشأت می گیرد. آلن سیمپسون می گوید: "اگر انسان درستی باشید، هیچ چیز دیگری مهم نیست. اگر انسان درستی نباشید، هیچ چیز دیگری مهم نیست."

ستارگان متولد یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه