دوشنبه ۲۶ ارد ۱۴۰۱

فال روزانه سرطان: تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

امروز اهداف شما به شکل جدایی ناپذیری با اهداف دیگران گره خورده اند و همین داشتن اهداف شخصی روشن و واضح را دشوار می کند. هنگامی که از دوستان یا همکارانتان مشاوره می خواهید، اما به سوگیری هایی که روی توصیه های آنها تاثیر می گذارد توجهی نمی کنید، شرایط حتی از این هم پیچیده تر می شود. با این وجود، تا زمانی که ذهن خود را باز نگه دارید و تفکر انتقادی فعالی داشته باشید نظر دیگران می تواند دیدگاه بهتری را نسبت به افکار خودتان در برابر دیدگان شما قرار دهد. آلن کوهِن نویسنده می گوید: "چیزی که برای رشد فردی اهمیت دارد یادگیری اطلاعات تازه نیست، بلکه از یاد بردن محدودیت های کهنه است."

ستارگان متولد دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

فال روزانه