پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه سرطان: تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

امروز همین که کارتان تمام شد، بیرون بروید و خود را از اشعه های حیات بخش خورشید بهره مند کنید. شاید بتوانید کمی وقت بگذارید و باغبانی کنید یا در زیر نور آفتاب مطالعه کنید. حتی اگر نمی خواهید که مستقیما خورشید را ستایش کنید، حداقل اطمینان پیدا کنید که از ماه نوی حاضر در نشانه تان برای تجدید نیروی روح خود استفاده می کنید. در حال حاضر نیازی نیست که نگران تحقق اهداف تان باشید. فقط از تجربه شنا در دریای دنیای درونی رنگارنگ خود لذت ببرید. جان کیتس می گوید: "شاعرانگیِ زمین هرگز نمی میرد."

ستارگان متولد پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه