شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه سرطان: تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

ترس های شما به شکاف های نامرئی ضمیر ناخودآگاه شما عقب نشینی کرده اند و این به شما انگیزه می دهد تا مسائل عاطفی پیچیده ای که خاطرات گذشته را زنده می کنند را حل و فصل کنید. شاید امروز تلاش کنید تا همه چیز را سهل و ساده بگیرید، اما شاید احساسات تند و آتشین ناگهان تعادل شما را بر هم بزنند. به جای آنکه با عجله به یک کنج امن عقب نشینی کنید، موضع خود را حفظ کنید و محکم سر جایتان بایستید. اگرچه ممکن است که تردیدهای خود را به اطرافیان تان هم انتقال بدهید، اما در هر صورت، حل و فصل مشکلات فعلی بر عهده خودتان است. موجی می گوید: "با ترس های خود رو در رو شوید و اجازه ندهید که ذهن تان شما را به اسارت بگیرد."

ستارگان متولد شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه