جمعه ۱۴ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه سرطان: تیر

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن – ۲۲ ژوئیه

احساس به حاشیه رانده شدن هیچ گاه حس خوبی نیست، اما امروز اجازه نمی دهید که کار به چنین مرحله ای برسد. شما به راحتی از طریق اعمال و رفتار اشخاص می توانید تشخیص بدهید که آیا فقط به خاطر منافع شخصی خود کار می کنند یا خیر. خوشبختانه پیش از آنکه سلطه طلبی جوانه بزند می توانید آن را از ریشه خشک کنید. تلاش مجدّانه در جهت پیشگیری بهتر از این است که آنقدر منتظر بمانید تا بحران ایجاد شود. فقط اطمینان پیدا کنید که قربانی تخیلات خود نمی شوید؛ در نهایت به جایی نرسید که مانند دون کیشوت به مبارزه با آسیاب ها مشغول شوید. افلاطون توصیه می کند: "کنترل افکار خود را در دست بگیرید؛ هر کاری که بخواهید می توانید با آنها انجام بدهید."

ستارگان متولد جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه