جمعه ۹ اسف ۱۳۹۸

فال روزانه سنبله: شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

شما از پیچیدگی های عاطفی ظریفی که شما را در یک کشمکش بر سر قدرت گرفتار می کند آگاهی دارید. چنانچه فردی -حتی خودتان- اخیرا پایش را از گلیمش فراتر گذاشته باشد، احتمالا نگرانی های ناگفته ای بر ذهن همه سنگینی می کند. ممکن است شما برای علنی کردن حقیقت از بقیه مجهزتر باشید، چرا که بدون اینکه اجازه دهید غرض ورزی در کارتان دخالت کند، می توانید یک رویکرد تحلیلی داشته باشید. یکی از مولفین به نام دیوید وینبرگر می نویسد: "شفافیت نوع جدیدی از بی طرفی است."

ستارگان متولد جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸

Brandon Beemer

نام کامل : براندون...

فال روزانه