پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه سنبله: شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

اکنون که ماه نوی سرطان در یازدهمین منزل رفاقت شما قرار گرفته، وقت گذراندن با دوستان ایده فوق العاده خوشایندی به نظر می رسد. با این وجود، ممکن است چیزی در آخرین لحظات باعث شود که عقب نشینی کنید. شاید از حدی که انتظار داشتید سرتان شلوغ تر بوده و بیش از حد خسته هستید که بتوانید به تفریح بپردازید. به یاد داشته باشید که نباید زیاد به خودتان فشار بیاورید، زیرا اگر کمبود خواب داشته باشید حساس تر و آسیب پذیرتر خواهید شد. اگر بالاخره به تفریح در جمع دوستان پرداختید، حداقل کمی خوددار باشید. نیروی خود را برای روز مبادا ذخیره کنید. به عوامل مزاحم قحطی بدهید؛ تمرکز خود را تغذیه کنید.

ستارگان متولد پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه