شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه سنبله: شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

امروز غافلگیری های کوچک زندگی در مسیر راه شما قرار می گیرند تا به شما یادآوری کنند که در حال حاضر برنامه ریزی بر عهده شما نیست. حتی اگر هیچ وقت اضافی هم نداشته باشید، دوستان و خانواده تان از شما انتظار دارند که در فعالیت های گروهی مشارکت کنید. سر شما شلوغ است، اما نمی توانید از دست عوامل مزاحم بگریزید. با این حال، در برابر تمایل خود برای گسستن همه رابطه های فردی و حرفه ای مقاومت کنید. در میان رگبار اطلاعاتی که از گروه های اجتماعی به سوی شما روانه می شود، بخش های ارزشمندی نیز وجود دارند که در میان آن شلوغی می درخشند. ناخدا اِسپارو در فیلم دزدان دریایی کارائیب می گوید: "هر گنجی از طلا و نقره ساخته نشده است."

ستارگان متولد شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه