جمعه ۱۴ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه سنبله: شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

امروز برای شما روشن نیست که آیا مردم نسبت به قبل گیج تر و سرگشته تر شده اند یا اینکه این ناشی از تصورات وهم آلود شما است. از آنجایی که باور دارید که دیدگاه تان دقیق و درست است، اولین کاری که انجام می دهید کمک به دیگران برای پیداکردن مسیر درست است. با این حال، هنگامی که به گفتگو با مردم می نشینید، همه چیز منطقی تر به نظر می رسد؛ درس امروز این است که واقعیت از آن چیزی که فکر می کنید پیچیده تر است. تمام اطلاعات جهان هم نمی تواند تمام حقایق را نشان بدهد. آرتمیس می گوید: "حس درونی، زیستگاه نبوغ است."

ستارگان متولد جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه