یکشنبه ۱۶ مرد ۱۴۰۱

فال روزانه سنبله: شهریور

۱ شهریور - ۱ مهر

۲۳ اوت – ۲۳ سپتامبر

شما با کشف روش های تازه برای انجام کارها به خود افتخار می کنید، مخصوصاً اگر یک روند روزمره آنقدر خسته کننده شده باشد که دیگر نمی خواهید انجامش بدهید. اگرچه برنامه شما منطقی است، اما اگر زیاده روی کنید می تواند دردسرآفرین باشد. خسوف دلو زیرک، انرژی ششمین منزل تدارکات تان را تحلیل می برد؛ شاید اعتقاد داشته باشید که ایده درخشانی به ذهن تان خطور کرده، اما احتمالاً متوجه می شوید که زیاد عملی نیست. نظریه ها فقط به اندازه امکانپذیر بودن اجرای شان در دنیای واقعیات ارزش دارند. لولای دروازه کارآمدی، منطق است.

ستارگان متولد یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱

فال روزانه