جمعه ۹ اسف ۱۳۹۸

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

شما می توانید با برداشتن گام هایی برای تجدید نظر در برنامه روزمره خود زندگی تان را بهبود بخشید. شاید با هدف افزایش کارآمدی یا بهبود سلامتی تان در حال ارزیابی مجدد شغل یا سبک زندگی فعلی خود باشید. تحت هر شرایطی، به عادت های قدیمی اجازه ندهید که تفکر شما را محدود کنند. گزینه های بیشتری از آنچه شما فکر می کنید وجود دارند. شاید لازم باشد که برای ساختن بهترین مسیر به سوی آینده، تغییرات کوچکی بوجود بیاورید که تاثیر قابل توجهی در طول زمان خواهند داشت. کاری که هر روز انجام می دهید از کاری که گاهی به آن می پردازید اهمیت بیشتری دارد.

ستارگان متولد جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸

Brandon Beemer

نام کامل : براندون...

فال روزانه