شنبه ۲۴ ارد ۱۴۰۱

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

احتمالا صحبت درباره روال کارهایتان فعالیت مورد علاقه شما نیست، اما امروز موضوعی هست که باید درباره آن گفتگو کنید، در غیر اینصورت فرصت از دست خواهد رفت. اگرچه استفاده از یک روند منسجم به کارآمدی شما در فعالیت هایتان کمک می کند، اما امروز شاید بهتر باشد که روند کار خود را کمی تغییر دهید. مراقب باشید؛ شما روی لبه باریک بین بررسی تغییرات ضروری و آوردن آشفتگی های غیرضروری به زندگی تان گام برمی دارید. یک نویسنده به نام جانا کینگسفورد می گوید: "تعادل چیزی نیست که پیدایش کنید؛ باید آن را به وجود بیاورید."

ستارگان متولد شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

فال روزانه