دوشنبه ۲۶ ارد ۱۴۰۱

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

امروز ممکن است که احساس کنید که باید رفتار خود را برای دیگران توجیه کنید، اما هرچه کمتر صحبت کنید بهتر است. مساله این است که مردم تمایلی به شنیدن داستانهای طولانی و پیچیده، و همچنین فرآیندهای عاطفی شما ندارند. آنها فقط یک توضیح ساده می خواهند که عاری از جزئیات بی انتها باشد. به کاربردی ترین روش ممکن سخن بگویید. بجای اینکه تلاش کنید تا با کلام خود دیگران را تحت تاثیر قرار دهید، اجازه بدهید که اعمال شما روایتگر ماجرا باشند.

ستارگان متولد دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

فال روزانه