پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

امروز در شرایطی که ماه نوی سرطان در نهمین منزل ماجراجویی شما هیاهو ایجاد می کند، حال و هوای همیشه متغیرتان شما را به سرزمین های ناشناخته ای می برد. چه به آغاز فصل بعدی زندگی خود علاقمند باشید یا تمایلی به این کار نداشته باشید، در هر صورت این قلمرو آشنا به نظر می رسد. نمی دانید که آیا قبلا هم اینجا بوده اید یا اینکه فقط در رویاهای خود چنین شرایطی را تجربه کرده اید. به دقت به همه جزئیات توجه کنید، زیرا سرنخ ها و نشانه هایی که شما را به سوی آینده هدایت می کنند در همه جا پیدا می شوند. ماری اولیوِر می گوید: " برای آنچه که غیرقابل تصور است کمی فضا در قلب خود در نظر بگیرید."

ستارگان متولد پنجشنبه ۲ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه