سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

شما می خواهید که اعمال تان بازتاب امید و آرزوهای تان باشند، اما به تخیلات بی هدف هم علاقه ای ندارید. شما تمایلی ندارید که فقط به این خاطر که یک روز دیگر در دنیای مادیات روزگار بگذرانید، دست از چیزهایی بردارید که قلباً برایتان اهمیت دارند. خوشبختانه شما به خوبی می دانید که رویاهای شما دست اندرکار ساختن آینده شما هستند و نمی خواهید که وقت خود را برای تمایلات غیرواقع بینانه ای تلف کنید که هیچ گاه محقق نخواهند شد. با این وجود، زیاده روی در باور به فرضیات تان زیانبخش است. به خاطر داشته باشید که محدودیت هایی که با آنها روبرو می شوید همان محدودیت هایی هستید که خودتان برای خود وضع کرده اید.

ستارگان متولد سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه