پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه عقرب: آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر – ۲۲ نوامبر

اگرچه احتمالا امروز پیش از آنکه احساسات تند خود را با دیگران در میان بگذارید، به آنها رنگ و لعابی می دهید، اما بهتر است که از همان ابتدا احساس خود را به همان شکلی که هست ابراز کنید. شما معمولا به گفتگوهای ساده رضایت نمی دهید؛ بلکه ترجیح می دهید که موضوع را تکه پاره کنید و به ابعاد پنهان آن دست پیدا کنید. با این حال، زندگی آنطوری که شما ترجیح می دهید سیاه و سفید نیست. بدون اینکه برنامه دیگری داشته باشید، فقط خودی نشان بدهید و با خودتان صادق باشید. دِیوید وینبِرگر نویسنده می گوید: "شفافیت، روشن بینی است."

ستارگان متولد پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱

فال روزانه